Hyppää pääsisältöön
Ihminen paperilennokki kädessään

Palveluehdot

Lennonvarmistuspalveluita koskevat yleiset palveluehdot lentoliikenteen harjoittajille ja muille ilma-aluksen käyttäjille, löydät sivun alalaidasta suomeksi ja englanniksi. 

Terminologiaa

Arvioitu liikkeellelähtöaika (EOBT)
Arvioitu liikkeellelähtöaika, jolloin ilma-alus aloittaa lähtöön liittyvän liikkumisen.

Asiakas
Lentoliikenteen harjoittaja tai muu ilma-aluksen käyttäjä.

ATC Lennonjohto
Lennonjohtopalvelun tarkoituksena on estää yhteentörmäykset ilma-alusten välillä sekä liikennealueella olevien ilma-alusten ja esteiden välillä sekä ilmaliikenteen jouduttaminen ja järjestyksen ylläpitäminen sen kulussa.

ATS Ilmaliikennepalvelu
Lentotiedotus-, hälytys-, ilmaliikenteen neuvonta- ja lennonjohtopalvelua (alue-, lähestymis- tai lähilennonjohtopalvelu) tarkoittava yleisnimitys.

AFIS
Lentopaikan lentotiedotuspalvelu, jonka tarkoituksena on antaa valvomattomalla lentopaikalla toimiville ilma-aluksille lentoturvallisuuden kannalta tarpeellisia tietoja.

Kansainvälinen liikenne

Liikenne, joka ylittää valtakunnan rajan.
Kansainvälisessä tilauslentoliikenteessä (charter-liikenteessä) olevan ilma-aluksen on katsottava olevan kansainvälisessä liikenteessä myös silloin, kun se tekee ns. keräilylentoja kotimaisten lentopaikkojen välillä.

Kaupallinen liikenne
Kaikki sellainen ilma-aluksen käyttö, jossa kuljetetaan matkustajia, rahtia tai postia maksua tai vuokraa vastaan.

Laskeutuminen
Ilma-aluksen laskeutuminen tai läpilasku (Touch and go landing TGL).

Laskeutumisaika
Lennonjohdon tai lentotiedotus-palvelun tallentama tai ilma-aluksen lentopäiväkirjaan merkitty aika, jolloin ilma-alus laskeutuu kiitotielle.

Lentoaseman aukioloaika
Air Navigation Services Finlandin julkaisema lentoaseman ATS-elimen toiminta-aika.

Lentoliikenteen harjoittaja
Lentoliikennettä harjoittava yritys, jolla on voimassa oleva toimilupa tai vastaava asiakirja.

Lentoonlähtöaika
Lennonjohdon tai lentotiedotuspalvelun tallentama tai ilma-aluksen lentopäiväkirjaan merkitty aika, jolloin ilma-alus lähtee kiitotieltä.

Liikkeellelähtöaika (OBT)
Liikkeellelähtöaika, jolloin ilma-alus aloittaa lähtöön liittyvän liikkumisen.

Palveluntarjoaja
Air Navigation Services Finland Oy

Sertifioidut melutasot
Melutodistuksen mukaiset melutasot mitattuina sivumittaus-, ylilentomittaus- ja lähestymismittauspisteissä siten kuin Chicagon yleissopimuksen liitteessä 16 (ICAO Annex 16) on määritelty.

Suurin sallittu lentoonlähtöpaino (MTOW)
IIma-aluksen suurin sallittu rekisteröity lentoonlähtöpaino eli maksimilentoonlähtöpaino, joka on ilmoitettava melutodistuksella. Jos ilma-aluksella on vaihtuva tai useita rekisteröityjä suurimpia sallittuja lentoon-lähtöpainoja, huomioidaan näistä vain korkein rekisteröity MTOW.