Skip to main content

Världens tryggaste,
smidigaste och
miljövänligaste
trafik

Coronaviruset har markant påverkat trafikmängderna

Myndigheternas anvisningar och rekommendationer för att förebygga spridningen av coronaviruset syns nu brett i hur finländarna rör på sig och i trafikmängderna i hela landet.

Följa oss