Skip to main content

Digitraffic

Digitraffic är en tjänst som ger information i realtid om väg-, järnväg- och sjötrafik i Finland.  Största delen av de dataslag som förmedlas via Digitraffic-tjänsten fås från olika datainsamlingssystem som Traffic Management Finland och dess dotterbolag  upprätthåller. 

Alla dataslag som Digitraffic erbjuder är maskinläsbara öppna data som är licensierad med  Creative Commons 4.0 Erkännande.

Mera information om Digitraffic kan hittas på Digitraffic webbsidor.