Skip to main content
Pöydällä kannettavia tietokoneita ja henkilö, jonka kädet ovat kannettavan tietokoneen näppäimistöllä

Administration och ledning

Verkställande direktörer för koncernen och dotterbolagen:

 • Traffic Management Finland: ställföreträdande verkställande direktör, styrelsens ordförande Pertti Korhonen
 • Finrail Oy: Pertti Saarela
 • Air Navigation Services Finland Oy - ANS Finland: Raine Luojus
 • Vessel Traffic Finland Oy - VTS Finland: Rami Metsäpelto
 • Intelligent Traffic Management Finland Oy - ITM Finland: Aapo Anderson
Koncernens ledningsgrupp:
 • CEOs
 • CFO: Ilkka Virtanen
 • SQE direktör: Tero Kossila
 • HR direktör: Tiina Häyhä

Styrelsen

 • Styrelsens ordförande: Pertti Korhonen
 • Styrelsemedlem: Sauli Eloranta, Teemu Penttilä, Seija Turunen and Katriina Vainio
Dotterbolagens ledningsgrupper och styrelser presenteras på bolagens egna sidor.