Skip to main content
Meriliikennekeskus, jossa suuria monitoreja karttakuvineen sekä yksi meriliikenneohjaaja.

Livlig inledning på året vid VTS Finlands sjötrafikcentraler – nästan 170 avvikelser registrerades

Published on 1.10.2019

Under början av året har sjötrafikcentralerna, som ansvarar för säkerheten för sjötrafiken, rapporterat fler avvikelser än någonsin tidigare. Vid de sjötrafikscentraler som sköts av VTS Finland rapporterades under perioden januari-juni nästan 170 avvikelser vid fartygstrafiken. Bland dessa var bland annat förhindrandet av fyra möjliga grundstötningar och två fall av assistans vid navigation.

Avvikelserna har rapporterats vid alla sju VTS-områden vid Finlands kust och vid djupfarleden i Saimen.

- Antalet rapporterade avvikelser har ökat med 15 % jämfört med den motsvarande rapporteringsperioden i fjol. Ökningen kan huvudsakligen förklaras med att isbrytartjänsterna i Bottniska viken i fjol sällsynt ofta måste avbrytas på grund av väder och isförhållanden samt med den under sommaren inledda intensifierade övervakningen av hastighetsöverträdelser inom Saimen, sammanfattar kvalitetschef Kati Westerlund vid VTS Finland inledningen av året.

Vid den finska kusten erbjuds nu VTS-tjänster 24 timmar om dygnet året runt och alla fartyg vars längd överstiger 24 meter är skyldiga att delta i fartygstrafikservicen.

– Utgångspunkten för verksamheten vid våra sjötrafikcentraler är att garantera en säker och smidig trafik och samtidigt också att skydda vår sårbara natur från olyckor i sjötrafiken. Östersjön är ett av världens livligast trafikerade sjöområden och till exempel Finska viken besöks årligen av 36 000 fartyg. Bara trafiken mellan Helsingfors och Tallin bidrar med cirka 20 avgångar per dag. Helsingfors, som är en av världens livligaste passagerarhamnar, får var sommar besök av nästan 300 kryssningsfartyg, berättar Sari Talja, operativ direktör för VTS Finland.

VTS har i år redan avvärjt fyra grundstötningar

Vid VTS Finlands sjötrafikcentraler inom perioden januari–juni rapporterades de flesta avvikelser i samband med maskin- och tekniska fel samt vid störningar av eldistribution. Andelen av dessa utgjordes av nästan en femtedel av alla avvikelser. Vissa avvikelser rapporterades om bl.a. hastighetsöverträdelser, förseelser gällande anmälan samt avvikelser gällande lots- och isbrytartjänster. Man bör också notera att sjötrafikcentralerna i början av året förhindrade fyra potentiella grundstötningar och därtill gavs två gånger assistans vid navigering.

- Vid alla fyra förhindrade, potentiella grundstötningar var det också nu frågan om situationer där fartyget tydligt styrde mot grunt område och ändrade kurs strax efter att vår sjötrafikcentral tagit kontakt. Två potentiella grundstötningar förhindrades inom Skärgårdshavets område och de två övriga inom Kotka VTSområde, kommenterar Kati Westerlund statistikrapporterna från början av året.

VTS Finlands sjötrafikcentraler ligger i Helsingfors, Åbo och Villmanstrand. Vid Finska vikens sjötrafikcentral i Helsingfors övervakar man fartygstrafiken inom de nationella havsområdena, från Hangö till Santio, och fartygstrafiken inom Finska vikens internationella havsområden. Fartygstrafiken inom Finlands nationella havsområden, från Skärgårdshavet till Torneå samt södra delen av trafiksepareringssystemet inom Ålands hav, övervakas i Åbo. Förutom dessa övervakar man djupfarleden i Saimen. När fartyg rör sig inom VTS-området måste de ha ständig jour på områdets arbetskanal och överlag iaktta reglerna gällande trafiken inom VTS-området.

Share

Etiketter