Skip to main content
Meriliikennekeskus, jossa meriliikenneohjaaja katsoo seinällä avautuvaa isoa meriliikenteen tilannekuvaa.

Engelska som det primära kommunikationsspråket i VTS-områdena längs den finska kusten

Published on 18.9.2019

Last edited on 30.9.2019

För att förbättra säkerheten och för att få en enhetlig sjölägesbild används engelska som det primära kommunikationsspråket i VTS-områdena längs den finska kusten från och med 1.10.2019. Enligt behov tillhandahålls fartygstrafikservice också på finska och svenska. Förändringen gäller inte Saimenområdet.

Fartygstrafikservices beslut om inrättande har uppdaterats och det nya beslutet trädde i kraft 3.5.2019. Beslutet baserar sig på 8 § i lagen om fartygstrafikservice 623/2005 och är utgiven av Transport- och kommunikationsverket Traficom.

De största förändringarna gäller engelska som det primära VTS-språket längs Finlands kust samt förändringar i Saimaa VTS-området och dess rapporteringspunkter.

Noggrannare information finns i Master’s Guiderna på VTS Finlands webbsida https://tmfg.fi/sv/vts/masters-guide.

Share

Etiketter