Skip to main content
Thales signing at WATM

ANS Finland och Estonian Air Navigation Services (EANS) tecknar avtal med Thales för att tillhandahålla FINEST-programmet med ett gemensamt TopSky ATC-system

Published on 14.3.2019

Last edited on 30.9.2019

”Målet med FINEST-programmet är en konsekvent, dynamisk, kostnadseffektiv och konkurrenskraftig gränsöverskridande luftfartstjänst (ANS), till förmån för användare av luftrummet”, säger VD:n för EANS, Tanel Rautits. Programmet kommer att tillhandahålla beredskapslösningar, ge flexibilitet under driftstider, leda till kostnadseffektivitet och förbättra tjänsten som tillhandahålls för luftrumsanvändarna”.

”EANS och ANS Finland har arbetat tillsammans sedan 2005 på olika områden. Vi har en liknande historisk och kulturell bakgrund men vi måste stärka vår position i Finska viken, varför FINEST-programmet är en logisk fortsättning i vårt samarbete”, tillägger Raine Luojus, VD för ANS Finland. ”För tillfället är både EANS och ANS Finland användare av liknande men oberoende TopSky-system. För att uppnå målen för FINEST krävs ett gemensamt bearbetningssystem för flygdata”, tillägger Luojus.

”Det växande antalet flygplan gör flygledningshanteringen mer komplex och kräver ett ökat samarbete mellan luftfartsintressenter, och särskilt ANSP:er. Avtalet som undertecknades idag visar att EANS och ANS Finland arbetar systematiskt för att möta marknadens utmaningar. Jag är glad över att vi kan arbeta med båda organisationerna för att tillhandahålla ett enda TopSky ATC-system som gör det möjligt för dem att kontrollera både finska och estniska FIR:s”, säger Jean Ferré, VP Air Traffic Management på Thales.

Share