Skip to main content

Tjänsten Digitraffic har redan 14 miljoner gränssnittsanrop per dag: Allt fler finländare rör sig lättare med hjälp av trafikinformation i realtid

Thu, 01/02/2020 - 15:51

Finländarna rör sig aktivare än tidigare med stöd av trafikinformation i realtid. Detta framgår av det ökade antalet användare på Digitraffic som är trafikstyrningskoncernen Traffic Management Finlands marknadsplats för trafikinformation. Under 2019 gjordes det redan 14 miljoner gränssnittsanrop till Digitraffic.

Lapsi juoksee junalaiturilla naista vastaan.

Jultrafiken syns på vägarna, spårvägarna och i luften

Thu, 12/19/2019 - 12:24

Vintertrafikens största topp, jultiden, syns i trafikstyrningen Traffic Management Finland (TMFG)både på vägarna, spårvägarna och i luften. Den här julen fördelas trafikvolymen emellertid över en längre tidsperiod på grund av de helgfria lördagarna vilket jämnar ut de värsta julrusningarna. Såväl på vägtrafikcentralerna som i trafikstyrningen för järnvägar och i flygtrafiktjänsten är man beredd på ökad trafik vid jultiden. TMFG:s tjänster för trafikstyrning och trafikledning fungerar även under julen på land, till sjöss och i luften enligt principen om 24/7.

Talvinen maisemakuva, jossa auto ajaa lumisella tiellä.

Julrusningen i vägtrafiken fördelar sig över flera dagar

Wed, 12/18/2019 - 02:05

Jultrafiken infaller i år under en längre tidsperiod än vanligt på grund av söckenhelgerna. ITM Finlands vägtrafikcentraler, Traficom, Polisstyrelsen, Inrikesministeriets räddningsavdelning, Nödcentralsverket samt Trafikskyddet påminner alla som ger sig ut i jultrafiken att förbereda sig på en livlig trafik och att agera proaktivt såväl genom körsätt som förberedelserna inför avresan. Trafiksituationen följs intensivt, precis som under de föregående åren. Arbetet för en trygg trafik kommer att pågå 24/7.

Henkilöitä istumassa ja katsomassa kännykkää

Undvik rusning och kolla väglaget – mobil uppföljning i realtid av trafikläget blir enklare

Thu, 10/03/2019 - 11:05

Traffic Management Finland lanserar efter användarnas önskemål en mobilapp av den populära tjänsten Trafikläget. Tack vare appen blir uppföljningen i realtid av trafikläget för de olika trafikformer nu enklare. Detta underlättar planeringen av egna resor och främjar därigenom trygga och smidiga transporter.

Meriliikennekeskus, jossa meriliikenneohjaaja katsoo seinällä avautuvaa isoa meriliikenteen tilannekuvaa.

Engelska som det primära kommunikationsspråket i VTS-områdena längs den finska kusten

Wed, 09/18/2019 - 12:06

För att förbättra säkerheten och för att få en enhetlig sjölägesbild används engelska som det primära kommunikationsspråket i VTS-områdena längs den finska kusten från och med 1.10.2019.

Kuvituskuva

Traffic Management Finlands vd byts ut

Thu, 08/29/2019 - 10:31

Trafikstyrningskoncernen Traffic Management Finland Ab:s verkställande direktör byts ut. Den nuvarande verkställande direktören Juko Hakala och bolagets styrelse har kommit överens om att Hakala avslutar sin anställning som verkställande direktör 27 augusti.

Janne Lautanala

Vi bygger upp TMFG:s roll som en aktör som skapar möjligheter på trafikmarknaden – Janne Lautanala utnämnts till ekosystem- och teknologidirektör

Mon, 07/29/2019 - 15:16

​​​​​​​Janne Lautanala har utnämnts till ekosystem- och teknologidirektör vid Traffic Management Finland Group (TFMG) från och med den 1 augusti 2019.

Neste Rallyn kuvituskuva, jossa mäkistä soratietä ja metsää ympärillä.

Neste Rally medför avvikande trafikarrangemang i Mellersta Finland 31.7–4.8.

Mon, 07/29/2019 - 09:04

Finlands deltävling i VM-rallyt, Neste Rally, körs 1–4.8.2019 i Jyväskylä. Den fyra dagar långa deltävlingen inverkar även på trafikarrangemangen i området och det lönar sig att bekanta sig med dessa på förhand. 

Mikko Saariaho vaikuttavuusjohtaja

Mikko Saariaho blir påverkningsdirektör vid TFMG 

Thu, 07/04/2019 - 18:06

Mikko Saariaho har utnämnts till påverkningsdirektör (Chief Impact Officer) vid Traffic Management Finland Group (TFMG) från och med den 1 september 2019. Hans uppgift är att öka företagets påverkningsmöjligheter och att stöda trafikmarknaden i dess brytningsskede. Påverkningsdirektören ansvarar också för företagets kommunikation, samarbete med intressegrupper samt för strategiprocessen vid TMFG. Påverkningsdirektören är medlem i TFMG:s ledningsgrupp och rapporterar till verkställande direktör Juko Hakala.

Kesäinen valtatie metsämaiseman ympäröimänä.

Trafiken till SRK:s sommarmöte orsakar köer särskilt i Uleåborgsområdet 26.6–1.7

Mon, 06/24/2019 - 17:43

Cirka 80 000 personer väntas delta i SRK:s sommarmöte, som ordnas i Muhos den 28 juni–1 juli. Det är bra att förbereda sig på att det stora evenemanget ska orsaka köer i vägtrafiken.