Skip to main content

Flygtrafikens återhämtning har börjat

Wed, 07/01/2020 - 14:09

Flygtrafiken har börjat öka i Finland. Antalet överflygningar i Finland har ökat redan från maj, men nu ökar även många flygbolag som opererar i Finland sina flygningar.

Information om trafikmängdernas utveckling finns nu på en plats

Mon, 06/29/2020 - 15:59

Trafikstyrningsbolaget Traffic Management Finlands nya tjänst sammanställer och delar information om järnvägs- och vägtrafikens trafikmängder. Med hjälp av tjänsten kan man för första gången i Finland följa trafikmängdernas utveckling grafiskt. Den nu lanserade tjänsten gynnar såväl företag, övriga organisationer såsom beslutsfattare samt intresserade medborgare.

Purjevene merellä

Midsommar till sjöss: Har ni utsett en befälhavare för båtturen?

Wed, 06/17/2020 - 08:37

Förra året inträffade totalt över 2 100 fritidsbåtsolyckor i Finland. Juli har traditionellt sett varit den månad då flest olyckor inträffat i vårt land. Förra året inträffade nästan en tredjedel av alla fritidsbåtsolyckor i juli. Under högsäsongen för båtlivet är det bra att repetera reglerna för ett säkert och ansvarsfullt båtliv och gå igenom den nya sjötrafiklagen som trädde i kraft den 1 juni som innehåller samlade regler för sjötrafiken.

kesäinen ilmakuva maantiestä, mukana merta ja havumetsää sekä viisi autoa tiellä

Midsommaren i vägtrafiken: Res utvilad och utan onödig brådska

Wed, 06/17/2020 - 08:13

I en säker midsommartrafik ingår omsorgsfull planering av resrutten, lugnt resande samt framför allt en utvilad och uppmärksam förare. Midsommarfirarna ska också beakta myndigheternas rekommendationer om trygg inhemsk turism under coronatiden.

Lentoesteet

Gör anmälan om flyghinder i god tid

Mon, 06/15/2020 - 10:18

Gör anmälan om flyghinder i god tid

Beslut vid Traffic Management Finland Ab:s ordinarie bolagsstämma

Wed, 05/27/2020 - 22:17

Traffic Management Finland Ab:s ordinarie bolagsstämma har vid sin bolagsstämma fastställt 2019 års bokslut.

ANS Finlands Avia College utbildar Luxemburgs flygledare åren 2020–2021

Wed, 05/20/2020 - 21:37

ANS Finland har vunnit det internationella anbudsförfarandet för att utbilda luxemburgiska flygledare under åren 2020–2021.

Blogg: Det nya normala för trafiken

Sat, 05/16/2020 - 21:21

En osynlig fiende, coronaviruset, vände upp och ner på världen i rasande fart. Nu är frågan hur världen kommer att se ut efter viruset. Trafiken återspeglar på många sätt samhällets och ekonomins tillstånd som en slags febertermometer för handlingskraft. Det känns därför naturligt att fundera på tiden efter corona ur ett trafikperspektiv.

Helsinki-Vantaa tower

Flygtrafiktjänstebolaget ANS Finland anpassar fortsatt sin verksamhet

Thu, 04/30/2020 - 10:29

Flygtrafiktjänstebolaget ANS Finland anpassar fortsatt sin verksamhet

Utnämningar på Traffic Management Finland: Hanna Hovi blir HR-chef och Sanna Reponen blir utvecklingschef

Tue, 04/21/2020 - 10:43

Utnämningar på Traffic Management Finland: Hanna Hovi blir HR-chef och Sanna Reponen blir utvecklingschef

Blogg: Undantagssituationen ger fart åt nya trafiklösningar

Thu, 04/09/2020 - 00:56

Coronaviruset förändrade våra liv i en handvändning. Ingen kunde förutse detta för en kort tid sedan. Epidemin har haft avsevärda effekter också inom trafiken.

Traffic Management Finlands år 2019: Tydligare strategi för trafikstyrning och smartare trafikekosystem med hjälp av investeringar

Mon, 04/06/2020 - 18:05

Under sitt första verksamhetsår har Traffic Management Finland (TMF) med säker hand skött sina kärnuppgifter inom styrning av sjö-, väg-, järnvägs- och flygtrafik och samtidigt stärkt erbjudandet och användbarheten av de trafikdata som bolaget tillhandahåller.

ANS Finland logo

Samarbetsförhandlingarna vid ANS-Finland har slutförts

Fri, 03/27/2020 - 18:11

ANS Finland anpassar sin verksamhet till följd av begränsningarna på grund av coronaviruspandemin. Efterfrågan på flygtrafiktjänster har förändrats till följd av inställda flyg på grund av coronaviruset och arbetsmängden har minskat väsentligt.

Trafikbegränsningar införs i Nyland

Fri, 03/27/2020 - 13:20

Finlands regering har fattat beslut om att begränsa trafiken mellan landskapet Nyland och de övriga landskapen från och med 28.3.2020. Begränsningen gäller fram till 19.4.2020. Avsikten är att förbjuda all trafik till och från Nyland som inte är nödvändig. Begränsningarna gäller inte trafiken inom Nyland. Syftet med isoleringen är att bromsa upp spridningen av coronasmittan.

Coronaviruset har fortfarande betydande påverkan på trafikmängderna

Wed, 03/18/2020 - 15:54

Myndigheternas anvisningar och rekommendationer för att förebygga spridningen av coronaviruset syns nu brett i hur finländarna rör på sig och i trafikmängderna i hela landet.