Skip to main content

Trafikplanering

Huvuduppgiften inom trafikplanering är att koordinera spårarbetet på det statsägda järnvägsnätet med järnvägstrafiken.

Trafikplaneringsscheman och -planer bestämmer tidsfönster när spårarbeten kan utföras med hjälp av information om tåghastigheter, avstånd mellan tågen, mötande tåg och tågtopp i förhållande till trafikmängden. Målet är att helheten ska fungera säkert, ekonomiskt och korrekt, och att säkerställa att spårarbete och trafik flyter smidigt med ett minimum av störningar. Utöver det faktiska trafikplaneringsarbetet hanterar trafikplanerarna strömstoppen på elspåret under spårarbetet.

I dagsläget sköts trafikplanering av nio trafikplanerare i fyra trafikplaneringsområden: Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg och Kouvola.

För arbetet krävs nära samarbete mellan det finska trafikverket, entreprenörer och andra operatörer.

Det finska Trafikverket (Liikennevirasto - Trafikverket) upphandlar trafikplaneringstjänsterna från Finrail Oy.