Skip to main content
Laskeutuva lentokone

ANS Finland i korthet

Air Navigation Services Finland, ANS Finland, ansvarar för kontrollen av användningen av det finländska luftrummet samt för flygvägs- och flygtrafiktjänsterna på flygplatserna i Finland.

ANS Finland ansvarar även för att enligt de internationella kraven planera och upprätthålla den infrastruktur och de system som flygtrafiktjänsten behöver.

Air Navigation Services Finland Ab är en del av koncernen Traffic Management Finland. 

Ledningsgrupp och styrelse

Ledningsgruppen:

  • Raine Luojus, toimitusjohtaja, verkställande direktör
  • Matts-Anders Nyberg
  • Karri Hannula
  • Tapio Nurmela
  • Jukka Piilola
  • Pasi Nikama
  • Kari Kerke

Styrelse:

  • Styrelsens ordförande:  Pertti Korhonen
  • Styrelsemedlem: Teemu Penttilä, Asta Sihvonen-Punkka, Raine Luojus, Ilkka Virtanen