Hyppää pääsisältöön

Hae

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki 523/1999 10 §

Laatimispäivä 1.1.2019

1. Rekisterinpitäjä

Vessel Traffic Services Finland Oy
Palkkatilanportti 1
00240 Helsinki
puh: 029 450 7000

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jouni Patrakka
Juhana Herttuan puistokatu 21
20100 Turku
Puh. +358 40 551 7662
Sähköposti: jouni.patrakka(at)vtsfinland.fi

3. Rekisterin nimi

Alusliikenteenohjausjärjestelmä (VTS-, AIS- ja toiminnanohjausjärjestelmät)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Alusliikennepalvelulain mukaisen liikenteenhallinta- ja tietojärjestelmän käytön mahdollistaminen alusliikennepalvelun tarjoamiseen. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 pykälän 4 luvun mukaisesti rekisterinpitäjälle asetettuun velvoitteeseen (alusliikennepalvelulakiin, meripelastuslakiin, aluevalvontalakiin sekä EU:n seuranta- ja ilmoitusmuodollisuusdirektiivien edellyttämien toimintojen hoitamiseen kansallisesti).

Alusliikennepalvelulain 18 § ja luotsauslain 18 § mukaisen valvontavastuun toteuttaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Järjestelmiä käyttävien meriliikenteenohjauksen ja -hallinnan henkilöiden nimet, käyttäjätunnukset ja yhteystiedot sekä järjestelmän ylläpitoon liittyvien henkilöiden nimet, käyttäjätunnukset ja yhteystiedot järjestelmän käyttövaltuuksien ja lokitiedostojen hallitsemiseksi tietoturvavaatimusten mukaisesti.
 • Järjestelmän keräämät B-luokan alusten AIS-tunnistetiedot (huviveneiden AIS-tiedot).
 • Järjestelmän kamerapalvelun tallenteet, joissa voi näkyä vesikulkuneuvojen rekisteritunnuksia.
 • Luotsauksen valvontaan liittyvät henkilöiden nimet (luotsit ja linjaluotsit).
 • Poikkeamaraportteihin liittyvät henkilötiedot (raportoitavaan tapahtumaan osallisien henkilöiden nimet, yhteystiedot ja tapahtuman mukaiset kuvaustiedot).
 • Linjaluotsinkirjojen numerot, tallennettu VTS-järjestelmään.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Järjestelmää käyttävien ja ylläpitävien henkilöiden nimet kertyvät rekisterinpitäjän oman toiminnan tuloksena tietosuojan ja järjestelmiltä vaaditun tietoturvan mahdollistamiseksi.
 • AIS- ja kameratiedot kerätään rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden perusteella.
 • Luotsauksen valvonnan toteuttamiseksi kerätyt henkilöiden nimet tulevat Traficomin luotsauksen pätevyyksien tietojärjestelmästä (Solmu).
 • Poikkeamaraportit muodostuvat rekisterinpitäjän lakisääteisestä tehtävästä meriliikennekeskusten toimintaprosessien mukaisesti.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 • AIS-tietoja luovutetaan säännönmukaisesti muille viranomaisille (Rajavartiolaitos, Puolustusvoimat, Väylävirasto ja Traficom). Luovutus perustuu meripelastuksen, aluevalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävien hoitoon sekä kansallisen turvallisuuden, meriympäristön suojelun ja meriturvallisuuden edistämiseen. Tiedot luovutetaan säädöspohjan mukaisille toimijoille.
 • Poikkeamaraportit luovutetaan asiasta vastaaville muille viranomaisille ja niitä käytetään mm. onnettomuustutkinnassa ja oikeuskäsittelyissä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Poikkeamaraporteissa olevia tietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle, jos raportin tapahtumaan on liittynyt EU:n ulkopuolisia osapuolia.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Ei käytössä.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot on tallennettu järjestelmän sisäisiin varmistettuihin tallennepalveluihin. Tietojen käsittely on luokiteltua ja korkean tietoturvan menettelyillä toteutettua. Tietoa luovutetaan lainmukaisin perustein.