Hyppää pääsisältöön
Sidsoryhmäseminaarissa puheenjohtaja Korhonen esiintymässä

”Ydintavoitteena liikennepalveluiden klusterin synnyttäminen Suomeen”

Julkaistu 3.10.2019

Viimeksi muokattu 14.10.2019

Liikenteenohjausyhtiön toiminnan käynnistämiseen liittyy myös älykkäiden liikennepalveluiden klusterin aikaansaaminen Suomeen. Näin totesi liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen TMFG:n Toimiva liikenne, menestyvä Suomi -seminaarissa.

TMFG:n uuden strategian julkistus veti lähes kaksisataa kumppania Toimiva liikenne, menestyvä Suomi
-seminaariin keskiviikkona 2.10. Helsingissä. Valtiovallan tervehdyksen tapahtumaan toi liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen. Hän korosti yhteistyön merkitystä liikenteen murroksessa ja arvioi yhteistyön kuuluvan TMFG:n dna:han, sillä konserni on ainutlaatuinen yhdistelmä kaikkien liikennemuotojen ohjausta.

”Saman sateenvarjon alla on aiempaa tehokkaampaa käyttää liikennedataa uusien palveluiden raaka-aineena”, sanoi Pursiainen. Turvallinen ja sujuva liikenteenohjaus on toki jatkossakin yhtiön perustehtävä.

Datasta tiedoksi ja palveluiksi

Tilaisuudessa julkistettiin TMFG:n strategia, jonka tavoitteena on luoda Suomeen maailman turvallisin, sujuvin ja ympäristöystävällisin liikenne. Uutena aluevaltauksena on uusien palvelujen mahdollistaminen avaamalla liikennettä koskeva data kumppaneiden käyttöön. Kehitystyötä vauhditetaan digitaalisella kauppapaikalla, Digitrafficilla, joka on avattu kehittämisestä kiinnostuneiden toimijoiden käyttöön.

Älykkäillä palveluilla Suomi voi vastata ilmastonmuutoksen ja kaupungistumisen kaltaisiin suuriin haasteisiin ja kumppaniyritykset voivat luoda uusia vientikelpoisia tuotteita.

”TMFG on perustettu vastaukseksi näihin suuriin tavoitteisiin, tuottamaan yhteiskunnalle välillisiä hyötyjä”, linjasi Pursiainen yhtiön roolia.

Tavoitteena nousta pistesijoilta maailman parhaaksi

TMFG:n hallituksen puheenjohtaja Pertti Korhonen kuvasi, kuinka Ruotsi on onnistunut Suomea paremmin parantamaan liikenteen turvallisuutta ja vähentämään päästöjä.

Korhonen muistutti myös siitä, että suomalaisten liikkumistavat eivät ole muuttuneet. Henkilöautojen osuus kuljetuista kilometreistä on Suomessa noin 84 prosenttia, aivan kuten 20 vuotta sitten.

”Nyt meillä on maailman kunnianhimoisin tavoite puolittaa liikenteen päästöt kymmenessä vuodessa. Tavoite ei toteudu, jos liikumme kuten ennenkin. Tarvitaan murrosta”, hän sanoi.

Älykkäät liikennepalvelut, joiden syntyä TMFG lähtee uuden strategiansa mukaisesti vauhdittamaan, helpottavat matkaketjujen syntymistä, luovat kasvumahdollisuuksia kaupallisille toimijoille ja hyödyntävät uutta teknologiaa. TMFG:n visiona onkin synnyttää älykkäillä palveluilla maailman turvallisin, sujuvin ja ympäristöystävällisin liikenne.

Onnistuminen tuo yhteiskunnalle suuria hyötyjä, jotka voivat näkyä säästöinä ja pienentää yritysten kahdeksan miljardin kuljetuskustannuksia sekä kotitalouksien 14 miljardin ja julkishallinnon viiden miljardin liikennekustannuksia.

”Meillä on innostava mahdollisuus toimia murroksen mahdollistajana ja datan tuottajana. Emme lähde kilpailemaan asioissa, jotka kannattaa tuottaa markkinaehtoisesti, Korhonen muistuttaa.

Yhteistyön kulttuuri kunniaan

Eri liikennemuotojen liikenteenohjauksesta vastaavien yhtiöiden toimitusjohtajat Pertti Saarela Finrailista, Raine Luojus ANS Finlandista, Aapo Andersson ITM Finlandista ja Rami Metsäpelto VTS Finlandista kuvasivat esimerkein, mitä TMFG:n uusi strategia tarkoittaa liikenteenohjauksessa maalla, merellä ja ilmassa. Digitraffic-hanketta esitteli ekosysteemi- ja teknologiajohtaja Janne Lautanala.

Suomesta liikenteen globaali solmukohta

Tärkeän yhteistyökumppanin, Väylän pääjohtaja Kari Wihlman nosti esiin muun muassa kumppanuuden toimintakulttuurin.

”Itse nostaisin näistä erityisesti ajatuksen, että etsitään ratkaisuja eikä ongelmia.” Ratkaisukeskeisen yhteistyön palkkio voi Wihlmanin mukaan olla merkittävä. ”Suomi voi halutessaan olla globaali solmukohta ihmisten, tavaroiden ja datan liikenteelle.”

Elinkeinoelämän näkemyksen tilaisuuteen toi EVA:n johtaja Emilia Kullas, joka muistutti sujuvan liikenteen olevan vahva elinkeinoelämän kilpailutekijä. Liikennedatan hyödyntäminen tarjoaa mahdollisuuden parempaan suunnitteluun, parantaa turvallisuutta ja antaa realistisen pohjan liikenteen päästöjen vähentämiselle. Nämä yhdessä vähentävät kuljetuskustannuksia.

”Suomessa pitää olla rohkeutta tarttua mahdollisuuksiin ja valjastaa osaaminen sujuvan liikenteen kehittämiseen”, sanoi Kullas.

Aiheesta lisää:

Tiedote: Lii­ken­tee­noh­jau­syh­tiö Traf­fic Ma­na­ge­ment Fin­lan­din uu­si st­ra­te­gia täh­tää maail­man tur­val­li­sim­paan, su­ju­vim­paan ja ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­sim­pään lii­ken­tee­seen

Tiedote: Väl­tä ruuh­ka­pai­kat tai tar­kis­ta ajo­ke­li - reaa­liai­kai­nen lii­ken­ne­ti­lan­teen seu­ran­ta mo­bii­lis­ti hel­pot­tuu


Tilaisuuden materiaalit:

Älykkäillä palveluilla maailman turvallisin, sujuvin ja ympäristöystävällisin liikenne, Pertti Korhonen

Liikennejärjestelmästä Suomen kilpailukykytekijä, johtaja Emilia Kullas, Eva

Kehittyvä liikennejärjestelmä, pääjohtaja Kari Wihlman, Väylä

ANS Finlandin, Finrailin, ITM Finlandin ja VTS Finlandin toimitusjohtajien puheenvuorot

Videot:

TMFG: Älykkäillä palveluilla maailman turvallisin, sujuvin ja ympäristöystävällisin liikenne

Finrail: Maailman turvallisinta ja edistyksellisintä rautatieliikenteen ohjausta ja hallintaa

ANS Finland: Turvallinen, täsmällinen ja kilpailukykyinen lennovarmistuspalvelujen tarjoaja

ITM Finland: Turvallista, sujuvaa ja kilpailukykyistä liikennettä kaikille

VTS Finland: Tehokas ja älykäs meriliikenne - kilpailukykyinen Suomi 

Jaa