Hyppää pääsisältöön

Hae

Turun tieliikennekeskus

Liikennekeskukset

Tieliikennekeskukset toimivat neljässä toimipisteessä: Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Tieliikennekeskukset huolehtivat alueellisesti liikenteen sujuvuudesta ja operatiivisesta liikenteenohjaamisesta.

Tieliikennekeskuksen vastuulle kuuluvat liikenteen ja kelin seuranta, ajantasaisen tilannekuvan ylläpito, liikenteen ohjaaminen, häiriönhallinta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa ja tienpidon tukeminen. Toiminnassa korostuvat häiriötilanteiden ennaltaehkäisy, häiriöiden vaikutusten minimointi, proaktiivinen liikenteenohjaus sekä turvallisuusnäkökohdat. Tieliikennekeskuksen vastuulla on myös erityiskohteiden seuranta ja operatiivinen ohjaus. Tällaisia erityiskohteita ovat mm. tietunnelit.

Tieliikennekeskus tiedottaa tieliikenteen häiriötilanteista liikennetiedottein. Liikennetiedotteet esitetään https://liikennetilanne.tmfg.fi/ internet-sivuilla ja ne välitetään radioille sekä kaupallisille palvelujentuottajille. Tarvittaessa tieliikennekeskus voi laatia mediatiedotteen esimerkiksi juhlapyhien liikenteestä tai myrskyjen aiheuttamista tieliikenneongelmista tai erillisen vaaratiedotteen tiealueella tapahtuneista yleistä vaaraa aiheuttavista tapahtumista.

Tieliikennekeskuksen toimipisteiden ja suurten kaupunkien tiiviillä yhteistyöllä pyritään takaamaan sujuva ja turvallinen liikenne kaupunkiseuduilla. Lisäksi toimipisteet parantavat kaupunkien kanssa tehdyllä yhteistyöllä myös joukkoliikenteen sujuvuutta ja häiriötietoa. Jokainen toimipiste tekee alueellaan yhteistyötä hätäkeskusten sekä poliisi- ja pelastusviranomaisten kanssa liikenneturvallisuuden ja tieliikenteen häiriönhallinnan kehittämiseksi.

Tienkäyttäjät voivat olla yhteydessä tieliikennekeskukseen tienkäyttäjälinjan puh. nro 0200 2100 kautta. Tienkäyttäjät voivat ilmoittaa liikennettä vaarantavista tekijöistä kuten vaurioituneista teistä ja vääntyneistä kaiteista. Tieliikennekeskus välittää näistä tiedon alueen urakoitsijalle.

 • Helsinki
  Helsingin tieliikennekeskus vastaa liikenteenhallinnasta koko Uudenmaan maakunnan alueella. Helsingin tieliikennekeskuksen erityisvastuulla on vaaratiedotteiden antaminen tarvittaessa sekä varautumiseen liittyviä tehtäviä. Keskuksen tiloissa toimii myös pääkaupunkiseudun liikenteenhallintakeskus eli PLH -keskus, jonka muodostavat ITM Finlandin tieliikennekeskus, poliisi, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteinen operaattori, HKL:n raitioliikenteenohjaus sekä Helsingin seudun liikenteen häiriöpäivystäjä.
   
  Helsingin alueen liikenteelle on ominaista suuret liikennemäärät, jotka ovat keskittyneet Helsingin alueen säteittäisille sisääntuloväylille sekä kehäteille, jolloin erityisesti ruuhka-aikana tapahtuva häiriötilanne säteilee laajalle alueelle 
 • Tampere
  Tampereen tieliikennekeskus vastaa liikenteenhallinnasta Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakuntien alueilla. Lisäksi Tampereen vastuulla on öiseen aikaan Oulun tieliikennekeskuksen alue.
  Tampereen keskuksen erityisvastuulla on rajaliikenteestä tiedottaminen sekä valtakunnallinen juhlapyhätiedottaminen esimerkiksi juhannus-, joulu- ja pääsiäisliikenteestä.
   
  Tampereella toimii Tampereen liikenteenhallintakeskus, jossa on tieliikennekeskuksen lisäksi Tampereen kaupungin työntekijä.
   
  Tampereella risteävät valtatiet 3, 9, 11 ja 12. Tampere toimii tärkeänä solmukohtana Keski-Suomen, Länsirannikon, Etelä-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan väliselle liikenteelle.
   
 • Turku
  Turun tieliikennekeskus vastaa liikenteenhallinnasta Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueilla.
  Turun keskuksen erityisvastuulla on erikoiskuljetuksista tiedottaminen. Turun alueella on tiedonvaihdon yhteistyösopimus koskien Turun alueen kehyskuntien katu- ja tieliikennettä, ITM Finlandin lisäksi yhteistyössä ovat mukana Varsinais-Suomen Ely-keskus, Lounais-Suomen poliisilaitos, Hätäkeskus, Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Turun ja Raision kaupungit.
   
  Turun keskuksen alueen erityispiirteitä ovat saaristotiet sekä lautat. Lisäksi Turun ohjausalueen halki kulkee valtatie 8, joka yhdistää länsirannikon kaupungit toisiinsa.
   
 • Oulu
  Oulun tieliikennekeskus vastaa liikenteenhallinnasta Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakuntien alueilla sekä valtakunnallisesti jääteiden ja kelirikkoajan painorajoitustiedottamisesta.  Oulun tieliikennekeskuksen aluetta hoitaa öiseen aikaan Tampereen tieliikennekeskus.
   
  Oulussa tieliikennekeskuksen yhteydessä sijaitsee Oulun seudun liikenteenhallintakeskus, jossa työskentelee ITM Finlandin päivystäjien lisäksi Oulun kaupungin työntekijä. Lisäksi Oulun poliisilaitokselta on osoitettu henkilöresurssi, jota tieliikennekeskuksessa voidaan hyödyntää tarpeen mukaan.
   
  Oulun seutu on tieväylien solmukohta ja väylien toimivuus Perämerenkaaren ja Lapin teollisuuden kuljetuksille on elintärkeää. Lapin laskettelukeskukset turisteineen tuovat alueelle varsinkin loma-aikoina lisää liikennettä.