Hyppää pääsisältöön
HKI

ITM Finland – Älykästä tieliikennettä

Intelligent Traffic Management Finland eli ITM Finland Oy tarjoaa tieliikenteen ohjauksen ja hallinnan palveluita kaikkina vuorokauden aikoina, vuoden jokaisena päivänä.

Tieliikennekeskukset seuraavat ja ohjaavat

Yhtiön operatiivisesta toiminnasta vastaavien tieliikennekeskusten tehtävänä on seurata liikennettä ja huolehtia alueellisesti liikenteen sujuvuudesta sekä operatiivisesta liikenteen ohjaamisesta.

Tieliikennekeskuksen vastuulle kuuluvat liikenteen ja kelin seuranta, ajantasaisen tilannekuvan ylläpito, liikenteen ohjaaminen, häiriönhallinta yhteistyössä viranomaisten kanssa ja tienpidon tukeminen. Toiminnassa korostuvat häiriötilanteiden ennaltaehkäisy, häiriöiden vaikutusten minimointi, ennakoiva liikenteenohjaus sekä turvallisuusnäkökohdat.

Tieliikennekeskuksen vastuulla on myös erityiskohteiden seuranta ja operointi. Tällaisia erityiskohteita ovat mm. tietunnelit sekä älytieosuudet.

Tieliikennekeskukset keräävät ilmoituksia ja tietoa

Tieliikennekeskukset ottavat vastaan tienkäyttäjien ilmoituksia välittömiä toimenpiteitä vaativista ja liikenteen turvallisuuteen vaikuttavista asioista sekä tiestön kuntoon liittyvistä huomioista ja välittävät tiedon tarvittaessa tien hoitouraktoitsijalle eteenpäin. Tienkäyttäjän linja (p. 0200 2100) löytyy myös 112 Suomi -sovelluksesta.

Tieliikennekeskukset keräävät tietoa tie- ja liikenneolosuhteista tiesääasemilta, liikenne- ja kelikameroista sekä liikenteen mittausasemilta (LAM). Tätä tietoa jalostetaan yhtiön ylläpitämille nettisivuille (https://liikennetilanne.liikennevirasto.fi/) ja teksti-TV:n sivulle informaatioksi, jota jokainen tienkäyttäjä ja tiedon tarvitsija voi hyödyntää. Traffic Management Finland jakaa myös avointa dataa Suomen tie-, rautatie- ja vesiliikenteestä osoitteessa www.digitraffic.fi.

Tieliikennekeskukset osana häiriönhallintaa

Tieliikennekeskukset tiedottavat tieliikenteen häiriötilanteista liikennetiedottein. Liikennetiedotteet esitetään yhtiön verkkopalvelussa (https://liikennetilanne.liikennevirasto.fi/) ja ne välitetään radioille sekä kaupallisille palvelujentuottajille.

Tieliikennekeskusten rooli häiriönhallinnassa on tukea tiellä tapahtuneen liikenneonnettomuuden pelastustoimia, poistaa onnettomuudesta aiheutuvia häiriöitä sekä ohjata liikennettä ja tiedottaa siitä niin, että riski seurannaisonnettomuuksille on mahdollisimman pieni, toiminta häiriöpaikalla on turvallista ja häiriöstä aiheutuu liikenteelle mahdollisimman vähän haittaa.

Aktiivinen yhteistyö ja tiedonvaihto viranomaisten välillä ehkäisee lisäonnettomuuksien synnyn sekä varmistaa liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden tiestöllä.

Tavoitteena turvallinen ja sujuva tieliikenne

ITM Finlandin toiminnan keskiössä on liikenneturvallisuuden kehittäminen ja tieliikenteen sujuvoittaminen. Samalla yhtiö valmistautuu tulevaisuuden liikenteeseen kehittämällä uudentyyppisiä liikenteenohjauksen ja –hallinnan palveluja älyliikenteen ja automaattiajamisen tueksi. Tavoitteena on turvallinen arki tieliikenteessä.

Tieliikenteen turvallinen ja sujuva arki on monen toimijan yhteispeliä. ITM Finlandin tärkeitä kumppaneita sidosryhmäyhteistyössä ovat liikenteen ohjauspalveluiden järjestämisestä vastaava, strateginen kumppani Väylävirasto, ELY-keskukset, Poliisi, alueelliset pelastuslaitokset, Hätäkeskuslaitos, Ilmatieteen laitos, liikenne- ja viestintävirasto Traficom, teiden hoito- ja rakennusurakoitsijat sekä kaupungit ja joukkoliikennetoimijat.

ITM Finlandilla on tieliikennekeskukset Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Yhtiön palveluksessa on noin 65 työntekijää.

Intelligent Traffic Management Finland Oy on osa Traffic Management Finland –konsernia.