Hyppää pääsisältöön

Häiriötilanteet ja varajärjestelmät

Yleistä varajärjestelmien käytöstä

Varajärjestelyä käytettäessä ratatyön yksilöivä tunnus on pyydettävä liikenteenohjaukselta. Ratatyössä ei saa samanaikaisesti olla käytössä samaa tunnusta. 

Ratatyövastaava on velvollinen pitämään kirjaa häiriötilanteissa annetuista liikenteenohjauksen antamista luvista ratatyöhön.

Salasanan vaihto

Unohtuneen, lukittuneen tai vanhentuneen salasanan pystyy vaihtamaan osoitteessa https://tuotanto.rata.liikenteenohjaus.fi/rata-ad/#/requestPassword

1. Ensisijainen varajärjestely

1.1. Varajärjestely RUMA-Mobiili -sovelluksen häiriötilanteessa

Varajärjestelynä tulee käyttää ensisijaisesti RUMA-Web -sovelluksella tehtäviä ja pdf-formaattiin tallennettuja RT- ja LR-ilmoituksia, mikäli ne ovat käytettävissä.

Ratatyöilmoituksen lataus pdf-dokumenttina:

  1. Avaa Web-sovelluksen Ratatyöilmoitukset -sivulta haluamasi RT-ilmoitus.

  2. RT-ilmoitus -pdf ladataan avatun ilmoituksen vasemman yläreunan Lataa pdf -painikkeesta. 

Liikenteen rajoite -ilmoituksen lataus pdf-dokumenttina:

  1. Avaa Web-sovelluksen Liikenteen rajoite -ilmoitukset -sivulta haluamasi LR-ilmoitus.

  2. LR-ilmoitus -pdf ladataan avatun ilmoituksen vasemman yläreunan Lataa pdf -painikkeesta. 

Huomioitavaa

Latauksen jälkeen voit tallentaa tai tulostaa pdf-dokumentin.

Mikäli RT- tai LR-ilmoitukseen tulee myöhemmin muutoksia, varmista että asianosaisilla on ajantasaiset tiedot käytössään. Pdf-dokumentin vasemman alareunan tunnisteesta näet ilmoituksen versionumeron, sekä pdf-dokumentin latausajankohdan. 

RT- ja LR-ilmoitus näkyvät liikenteenohjaukselle vain jos ne on lähetetty sinne sähköisesti RUMAn kautta (Lähetä-painike RUMAssa).

Työryhmän yhteyshenkilöt ja koneenkuljettajat

Jos RUMA-mobiili ei toimi, RUMAn Jäsen-käyttäjille jaetaan RT-ilmoitus joko sähköisesti pdf-dokumenttina tai tulostettuna.

1.2. Varajärjestely RUMA-Mobiili-, sekä RUMA-Web -sovelluksen häiriötilanteessa

Mikäli pdf-dokumentin lataaminen RUMA-Web -sovelluksen kautta ei onnistu, RT- ja LR-ilmoitukset ovat ladattavissa RUMAn varajärjestelmästä.

Varajärjestelmään kirjautuminen vaatii RUMA-käyttäjätunnuksen ja ratatyövastaava-roolin RUMAssa.

Palvelusta voi ladata oman organisaationsa RT- tai LR-ilmoituksia.

Varajärjestelmäpalvelusta löytyvät liikenteenohjaukseen RUMAn kautta lähetetyt RT- ja LR-ilmoitukset. Varajärjestelmästä otettua pdf:ää ei siis tarvitse erikseen lähettää sähköpostilla liikenteenohjaukseen. 

Varatulosteet luodaan muutaman tunnin välein, joten varmista, että varapalvelun kautta ladatussa dokumentissa on ajantasaiset tiedot. Pdf-dokumentin vasemman alareunan tunnisteesta näet ilmoituksen versionumeron, sekä pdf-dokumentin latausajankohdan. 

RUMAn varajärjestelmän osoite (vaatii kirjautumisen): https://tuotanto.rata.liikenteenohjaus.fi/ruma-vara/

2. Toissijainen varajärjestely

Toissijaisena varajärjestelynä on käytössä Väylän verkkosivujen ohjeluettelosta saatavat lomakkeet ratatyöilmoitus (RT-ilmoitus) ja Liikenteen rajoite -ilmoitus (LR-ilmoitus).

Täytä RT- tai LR-ilmoituslomake asianmukaisesti ja toimita se sille liikenteenohjaukselle, jonka alueella ratatyö tehdään tai rajoite sijaitsee. 

Linkki Väylän ohjeluetteloon: https://www.vayla.fi/palveluntuottajat/ohjeluettelo 

Siirryttäessä toissijaisesta varajärjestelystä (Liikenneviraston ohjeluettelon pdf-lomakkeet) normaaliin toimintaan, liikenteenohjaukselle sähköpostilla lähetettyjä RT-ilmoituksia voidaan käyttää korkeintaan seuraavan vuorokauden loppuun asti.

 

LIITE

TURO kappale 5.13. - Toiminta RUMAn häiriötilanteissa

"Tilanteissa, jossa RUMA-sovellusta ei voida käyttää, varajärjestelynä tulee käyttää ensisijaisesti RUMA Web-sovelluksella tehtäviä ja pdf-formaattiin tallennettuja RT- ja LR-ilmoituksia, mikäli ne ovat käytettävissä.

Toissijaisena varajärjestelynä on käytössä Liikenneviraston ohjeluettelosta saatavat lomakkeet ratatyöilmoitus (RT-ilmoitus) ja liikenteen rajoite -ilmoitus (LR-ilmoitus), jotka täytetään ja toimitetaan sille liikenteenohjaukselle, jonka alueella ratatyö tehdään tai rajoite sijaitsee. Varajärjestelyä käytettäessä ratatyön yksilöivä tunnus on pyydettävä liikenteenohjaukselta. Ratatyössä ei saa samanaikaisesti olla käytössä samaa tunnusta. Ratatyövastaava on velvollinen pitämään kirjaa häiriötilanteissa annetuista liikenteenohjauksen antamista luvista ratatyöhön."

TURO kappale 5.8.2. - Ratatyöilmoitus

"RT-ilmoitus voidaan antaa liikenteenohjaukselle suullisesti ennen luvan pyytämistä ratatyöhön, mikäli sen toimittaminen RUMAssa ei häiriön takia ole mahdollista. Tällöin tiedot kirjataan, kuten varajärjestelmässä on kerrottu. Tietojen oikeellisuus on tällöin tarkastettava toistamalla tiedot huolellisesti."